Угода щодо використання
Мобільного додатку Crumzi

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ця Угода (далі – «Угода») регламентує відносини між розробником мобільного додатка Crumzi (далі – «Розробник»), і Фізичною особою, суб’єктом підприємницької діяльності, який належним чином приєднався до цієї Угоди (далі – «Користувач») для отримання права використання мобільного додатка Crumzi (далі – «Додаток»).

Користувачем мобільного додатку Crumzi вважається будь яка фізична особа, суб’єкт підприємницької діяльності, який коли-небудь здійснював доступ до Додатку, та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.

1.2. Додаток Crumzi – мобільний додаток, що дозволяє легко отримувати електроні дисконтні картки, переносити існуючі пластикові картки і є програмою хмарної комунікації між Користувачами та їх продавцями, розробленої для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням операційних систем iOS і Android, в тому числі планшетних комп’ютерів (далі – мобільні пристрої) .

1.3. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди використання Додатку Crumzi розташовується в мережі Інтернет за адресою crumzi.com/uk/agreement

1.4. Встановлення Додатка на мобільний пристрій Користувача є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди.

1.5. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Розробником його даних, в тому числі персональних, внесених Користувачем в Додаток.

1.6. Перед початком роботи мобільного Додатку розробник запитує у Користувача особисті данні та проводить реєстрацію, які включають у себе: номер телефонного зв’язку, ім’я (ПІБ Користувача)(не обов’язково), адресу електронної пошти(не обов’язково), адресу місця мешкання/реєстрації(не обов’язково). У разі небажання Користувача надавати особисту інформацію, Користувач зобов’язаний припинити реєстрацію та подальшого встановлення мобільного Додатку.

Особиста інформація Користувача, та інша інформація, яка надається Користувачем, використовується розробником з метою для досягнення цілей використання Додатку.

1.7. Умови цієї Угоди є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Розробник надає Користувачеві права доступу і використання Додатка на умовах цієї Угоди.

1.8. Ця Угода може бути змінена та / або доповнена Розробником в односторонньому порядку, без будь якого спеціального повідомлення. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

1.9. Звернення, пропозиції і претензії користувачів до Розробникові, пов’язані з функціонуванням Програми, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: info@crumzi.com.

1.10. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, підтверджує достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

1.11. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов’язані з його діями по використанню Додатку.

1.12. Додаток надається в користування за принципом «як є». Розробник не несе відповідальності за помилки, збої, схоронність даних Користувача і інші недоліки і порушення в Додатку і їх наслідки у Користувача, в тому числі за реальний збиток, упущену вигоду, збитки, моральну шкоду, шкоду честі, гідності та ділової репутації.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1. Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умови цієї Угоди.

2.2. Користувач має право використання Додатку виключно з метою особистого використання відповідно до умов цієї Угоди.

2.3. Користувач зобов’язується не використовувати Додаток в порушення прав і законних інтересів Розробника, інших правовласників, третіх осіб, та цієї Угоди.

2.4. Користувач зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність в разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.

2.5. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Додатку, а також здійснювати реверс-інжиніринг Додатку.

2.6. Користувач несе особисту відповідальність за використання Додатку будь-якими способами, прямо не дозволеними цією Угодою.

2.7. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком.

2.8. Перед установкою Додатка у свій мобільний пристрій, Користувач зобов’язаний ознайомитися з усією інформацією про Додаток, яка розміщена на сайті crumzi.com. Установка Додатку у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем зазначеного в цьому пункті зобов’язання. У разі незгоди з умовами цієї Угоди, використання Додатка Користувачем повинно бути негайно припинено.

2.9. Користувачеві надається можливість безоплатно завантажувати і користуватися повним функціоналом.

2.10. Умови використання Додатка, зазначені на сайті crumzi.com., можуть бути змінені та / або доповнені Розробником в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і / або таких доповнень, означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

2.11. Користувач надає згоду Розробникові здійснювати обробку його персональних даних, інших даних, які Користувач конклюдентними діяминадає Розробнику, шляхом їх розміщення в Додатку, для досягнення цілей функціонування Додатку.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОЗРОБНИКА

3.1. Розробник має право передавати права та обов’язки за цією Угодою, третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.

3.2. Розробник має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Програми, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в самому Додатку.

3.3. Розробник має право надавати Користувачам платні і безкоштовні послуги. Про умови надання платних послуг Розробник інформує Користувача шляхом розміщення в Додатку або на інтернет-сайті crumzi.com. відповідної інформації про послугу (найменування послуги, її вартість, форма і порядок оплати).

3.4. Розробник має право заблокувати доступ Користувача до Додатка або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.

3.5. Розробник має право, з урахуванням пункту 2.11 цієї Угоди, здійснювати обробку персональних даних Користувача, а також інших даних, наданим Користувачем, для досягнення цілей функціонування додатку.

3.6. Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Розробника є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно):

– При користуванні Додатком порушують Законодавство, положення цієї Угоди або права і законні інтереси третіх осіб;

– Користуються Додатком недобросовісно, надмірно або не у відповідності з його призначенням;

– Завдають шкоди Додатку або його працездатності;

– Здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Додатка та інформації яка міститься в ньому;

– Створюють загрозу збою технічних і/або програмних засобів Розробника і/або третіх осіб.

3.7. Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та Міжнародними правилами/ законами.

 

  1. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Для виконання цієї Угоди можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і власникові прав на використання Програми.

4.2. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих виключно на заподіяння шкоди Розробникові, операторам стільникового мобільного зв’язку, правовласникам або іншим особам.

4.3. У разі порушення правил використання Додатка, обов’язків Користувача і заборон, зазначених у розділі 3 цієї Угоди, а також в разі порушення пункту 4.2 цієї Угоди, Користувач зобов’язується відшкодувати Розробникові збитки, завдані такими діями в повному обсязі.

4.4. Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Додатка, встановленому на мобільний пристрій Користувача, в т.ч. до інформації, яка міститься в Додатку Користувача.

4.5. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем в Додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, всю відповідальність несе Користувач.

4.6. Визнаючи міжнародний характер інтернету, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів (Користувач використовує Додаток), що стосуються дій Користувача в мережі.

4.7. Користувач Додатку зобов’язується не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Додатку.

4.8. Розробник гарантує схоронність і нерозповсюдження інформації, яка надається Користувачем про використанні Додатку.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Розробник докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді за місцем знаходження Розробника.

5.2. Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.

5.3. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту встановлення Додатку в мобільний пристрій і діє безстроково, на протязі усього періоду використання Користувачем Додатку.

5.4. Ця Угода складена українською мовою.

5.5. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений із усіма пунктами цієї Угоди та вважає їх зрозумілими і приймає їх умови.